DynastyDynasty - Kokousasiathttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMHallitus 17.09.2019 / MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUSMUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019595-9.HTMHallitus 17.09.2019 / TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIATTIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019595-8.HTMHallitus 17.09.2019 / KUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSETKUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSEThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019595-7.HTMHallitus 17.09.2019 / HALLITUKSEN JA YHTYMÄKOKOUKSEN KOKOUSAJAT VUONNA 2020 HALLITUKSEN JA YHTYMÄKOKOUKSEN KOKOUSAJAT VUONNA 2020 http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019595-6.HTMHallitus 17.09.2019 / KORTTITAPAHTUMIEN TILITYSPALVELUJEN HANKINTAKORTTITAPAHTUMIEN TILITYSPALVELUJEN HANKINTAhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019595-5.HTMHallitus 17.09.2019 / HSL:N MYYNTIPISTEVERKOSTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN TOTEUTTAJIEN VALINTA HSL:N MYYNTIPISTEVERKOSTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN TOTEUTTAJIEN VALINTA http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019595-4.HTMHallitus 17.09.2019 / MATKALIPPUJEN JÄLLEENMYYNTIPERIAATTEISTA PÄÄTTÄMINENMATKALIPPUJEN JÄLLEENMYYNTIPERIAATTEISTA PÄÄTTÄMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019595-3.HTMHallitus 17.09.2019 / HSL:N HALLITUKSEN LAUSUNTO YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTAHSL:N HALLITUKSEN LAUSUNTO YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTAhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019595-2.HTMHallitus 17.09.2019 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019595-1.HTMTarkastuslautakunta 28.08.2019 / SEURAAVA KOKOUSSEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019594-6.HTMTarkastuslautakunta 28.08.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019594-5.HTMTarkastuslautakunta 28.08.2019 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019594-1.HTMTarkastuslautakunta 28.08.2019 / TARKASTUSTOIMINNAN TILANNETARKASTUSTOIMINNAN TILANNEhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019594-2.HTMTarkastuslautakunta 28.08.2019 / ARVIOINTISUUNNITELMA 2019ARVIOINTISUUNNITELMA 2019http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019594-4.HTMTarkastuslautakunta 28.08.2019 / SIDONNAISUUSILMOITUKSETSIDONNAISUUSILMOITUKSEThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019594-3.HTMHallitus 27.08.2019 / RAITIO- JA METROLIIKENNESOPIMUSTEN TÄSMENTÄMINEN VUOSILLE 2020-2024RAITIO- JA METROLIIKENNESOPIMUSTEN TÄSMENTÄMINEN VUOSILLE 2020-2024http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019593-2.HTMHallitus 27.08.2019 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019593-1.HTMHallitus 27.08.2019 / MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUSMUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019593-8.HTMHallitus 27.08.2019 / TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIATTIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019593-7.HTMHallitus 27.08.2019 / KUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSETKUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSEThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019593-6.HTMHallitus 27.08.2019 / JOUKKOLIIKENTEEN KALUSTON LAATUTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2019JOUKKOLIIKENTEEN KALUSTON LAATUTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2019http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019593-5.HTMHallitus 27.08.2019 / LISÄHANKINTA SÄHKÖBUSSIEN LATAUSPALVELUSOPIMUKSEEN LISÄHANKINTA SÄHKÖBUSSIEN LATAUSPALVELUSOPIMUKSEEN http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019593-4.HTMHallitus 27.08.2019 / BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 49/2019 JÄRJESTÄMINENBUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 49/2019 JÄRJESTÄMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019593-3.HTMHallitus 14.06.2019 / HSL:N HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN PAIKALLISLIIKENNEPÄIVILLE 26.-27.9.2019 (VANTAA)HSL:N HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN PAIKALLISLIIKENNEPÄIVILLE 26.-27.9.2019 (VANTAA)http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019591-13.HTMHallitus 14.06.2019 / MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUSMUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019591-12.HTMHallitus 14.06.2019 / TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIATTIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019591-11.HTMHallitus 14.06.2019 / MATKALIPPUJEN TARKASTUSTOIMINTA VUONNA 2018 JA TAVOITTEET VUODELLE 2019MATKALIPPUJEN TARKASTUSTOIMINTA VUONNA 2018 JA TAVOITTEET VUODELLE 2019http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019591-6.HTMHallitus 14.06.2019 / KUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSETKUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSEThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019591-10.HTMHallitus 14.06.2019 / YHTYMÄKOKOUKSEN 28.5.2019 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOYHTYMÄKOKOUKSEN 28.5.2019 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019591-9.HTMHallitus 14.06.2019 / MAL-SOPIMUKSEN 2016-2019 SEURANTA (KEVÄT 2019) MAL-SOPIMUKSEN 2016-2019 SEURANTA (KEVÄT 2019) http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2019591-8.HTM