DynastyDynasty - Kokousasiathttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMHallitus 11.02.2020 / JOUKKOLIIKENTEEN KALUSTON LAATUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2019 JOUKKOLIIKENTEEN KALUSTON LAATUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2019 http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020611-11.HTMHallitus 11.02.2020 / MATKUSTAJIEN TYYTYVÄISYYS JOUKKOLIIKENTEESEEN (ASTY) SYKSYLLÄ 2019MATKUSTAJIEN TYYTYVÄISYYS JOUKKOLIIKENTEESEEN (ASTY) SYKSYLLÄ 2019http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020611-10.HTMHallitus 11.02.2020 / MAL-SOPIMUKSEN 2016-2019 SEURANTA (SYKSY 2019)MAL-SOPIMUKSEN 2016-2019 SEURANTA (SYKSY 2019)http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020611-9.HTMHallitus 11.02.2020 / ERON MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENELLE JA UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA ERON MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENELLE JA UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020611-8.HTMHallitus 11.02.2020 / LAUTTASAAREN LIITYNTÄLINJASTON TARKISTUKSEN LINJASTOSUUNNITELMASTA PÄÄTTÄMINENLAUTTASAAREN LIITYNTÄLINJASTON TARKISTUKSEN LINJASTOSUUNNITELMASTA PÄÄTTÄMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020611-7.HTMHallitus 11.02.2020 / BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 51/2020 JÄRJESTÄMINENBUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 51/2020 JÄRJESTÄMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020611-6.HTMHallitus 11.02.2020 / PSP-PALVELUIDEN HANKINTAPSP-PALVELUIDEN HANKINTAhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020611-5.HTMHallitus 11.02.2020 / TRANSIT PSP-MAKSUVÄLITYSPALVELUJEN HANKINTATRANSIT PSP-MAKSUVÄLITYSPALVELUJEN HANKINTAhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020611-4.HTMHallitus 11.02.2020 / OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT (HSY) -KUNTAYHTYMÄN OMISTAMISTA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN OSAKKEISTA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT (HSY) -KUNTAYHTYMÄN OMISTAMISTA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN OSAKKEISTA http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020611-3.HTMHallitus 11.02.2020 / SISÄISEN TARKASTUKSEN YHTEENVETORAPORTTI VUODELTA 2019 JA TARKASTUSSUUNNITELMA 2020SISÄISEN TARKASTUKSEN YHTEENVETORAPORTTI VUODELTA 2019 JA TARKASTUSSUUNNITELMA 2020http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020611-2.HTMHallitus 11.02.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020611-1.HTMHallitus 11.02.2020 / MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUSMUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020611-14.HTMHallitus 11.02.2020 / TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIATTIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020611-13.HTMHallitus 11.02.2020 / KUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSETKUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSEThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020611-12.HTMTarkastuslautakunta 06.02.2020 / SEURAAVA KOKOUSSEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020612-5.HTMTarkastuslautakunta 06.02.2020 / ARVIOINTISUUNNITELMAARVIOINTISUUNNITELMAhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020612-3.HTMTarkastuslautakunta 06.02.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020612-4.HTMTarkastuslautakunta 06.02.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020612-1.HTMTarkastuslautakunta 06.02.2020 / ASIAKKUUS- JA MYYNTIOSASTON ESITTELYASIAKKUUS- JA MYYNTIOSASTON ESITTELYhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020612-2.HTMHallitus 21.01.2020 / KUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSETKUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSEThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020609-9.HTMHallitus 21.01.2020 / SÄHKÖBUSSIEN LATAUSPALVELUJEN TARJOUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINENSÄHKÖBUSSIEN LATAUSPALVELUJEN TARJOUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020609-4.HTMHallitus 21.01.2020 / BUSSILIIKENTEEN YMPÄRISTÖBONUS Y10 - TARJOUSKILPAILUN RATKAISUBUSSILIIKENTEEN YMPÄRISTÖBONUS Y10 - TARJOUSKILPAILUN RATKAISUhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020609-3.HTMHallitus 21.01.2020 / NIVELSÄHKÖBUSSILIIKENTEEN ALOITTAMINEN LINJOILLA 18 JA 39 NIVELSÄHKÖBUSSILIIKENTEEN ALOITTAMINEN LINJOILLA 18 JA 39 http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020609-5.HTMHallitus 21.01.2020 / JURIDISTEN PALVELUJEN JA HANKINTASUUNNITTELUN PUITEJÄRJESTELYN HANKINTA (EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA)JURIDISTEN PALVELUJEN JA HANKINTASUUNNITTELUN PUITEJÄRJESTELYN HANKINTA (EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA)http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020609-6.HTMHallitus 21.01.2020 / LAUSUNNON ANTAMINEN VALTAKUNNALLISEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAANLAUSUNNON ANTAMINEN VALTAKUNNALLISEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAANhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020609-7.HTMHallitus 21.01.2020 / TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIATTIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020609-8.HTMHallitus 21.01.2020 / LIIKENNÖINTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2020-2021 LIIKENNÖINTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2020-2021 http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020609-2.HTMHallitus 21.01.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020609-1.HTMHallitus 21.01.2020 / MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUSMUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020609-10.HTMTarkastuslautakunta 16.01.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020610-1.HTM