DynastyDynasty - Kokousasiathttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMHallitus 05.05.2020 / RAIDE-JOKERI -LINJAN OPEROINNIN HANKINTATAVASTA PÄÄTTÄMINENRAIDE-JOKERI -LINJAN OPEROINNIN HANKINTATAVASTA PÄÄTTÄMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020625-4.HTMHallitus 05.05.2020 / LIIKENNÖINNIN YKSINOIKEUS LÄHIJUNALIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN VOITTANEELLE LIIKENNÖITSIJÄLLELIIKENNÖINNIN YKSINOIKEUS LÄHIJUNALIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN VOITTANEELLE LIIKENNÖITSIJÄLLEhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020625-3.HTMHallitus 05.05.2020 / MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUSMUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020625-13.HTMHallitus 05.05.2020 / KUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSETKUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSEThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020625-11.HTMHallitus 05.05.2020 / TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIATTIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020625-12.HTMHallitus 05.05.2020 / HSL:N LÄHIJUNALIIKENTEEN OPEROINNIN JA KUNNOSSAPIDON HANKINTAHSL:N LÄHIJUNALIIKENTEEN OPEROINNIN JA KUNNOSSAPIDON HANKINTAhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020625-2.HTMHallitus 05.05.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020625-1.HTMHallitus 05.05.2020 / VYÖHYKEUUDISTUKSEN VAIKUTUSTARKASTELUVYÖHYKEUUDISTUKSEN VAIKUTUSTARKASTELUhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020625-9.HTMHallitus 05.05.2020 / OIKAISUVAATIMUS TOIMITUSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 2.4.2020 § 57 OIKAISUVAATIMUS TOIMITUSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 2.4.2020 § 57 http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020625-8.HTMHallitus 05.05.2020 / LIITTYMINEN HANSEL OY:N KILPAILUTTAMAAN MICROSOFT-KÄYTTÖOIKEUKSIEN JAKELU- JA HALLINTAPALVELUJA KOSKEVAAN PUITEJÄRJESTELYYNLIITTYMINEN HANSEL OY:N KILPAILUTTAMAAN MICROSOFT-KÄYTTÖOIKEUKSIEN JAKELU- JA HALLINTAPALVELUJA KOSKEVAAN PUITEJÄRJESTELYYNhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020625-7.HTMHallitus 05.05.2020 / SUOMENLINNAN LAUTTALIIKENTEEN SUPISTUKSET KORONAEPIDEMIAN VUOKSISUOMENLINNAN LAUTTALIIKENTEEN SUPISTUKSET KORONAEPIDEMIAN VUOKSIhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020625-6.HTMHallitus 05.05.2020 / BUSSILIIKENTEEN SOPEUTTAMINEN TALVILIIKENNEKAUDELLA 2020-2021BUSSILIIKENTEEN SOPEUTTAMINEN TALVILIIKENNEKAUDELLA 2020-2021http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020625-5.HTMHallitus 05.05.2020 / LAUSUNNON ANTAMINEN SIUNTION TEEMAYLEISKAAVALUONNOKSESTALAUSUNNON ANTAMINEN SIUNTION TEEMAYLEISKAAVALUONNOKSESTAhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020625-10.HTMHallitus 29.04.2020 / MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUSMUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020624-7.HTMHallitus 29.04.2020 / KAUSI- JA VUOROKAUSILIPPUTUOTTEIDEN YHDENMUKAISTAMINEN HSL-KORTILLA JA HSL-SOVELLUKSESSAKAUSI- JA VUOROKAUSILIPPUTUOTTEIDEN YHDENMUKAISTAMINEN HSL-KORTILLA JA HSL-SOVELLUKSESSAhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020624-6.HTMHallitus 29.04.2020 / YHTYMÄKOKOUKSEN 24.4.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOYHTYMÄKOKOUKSEN 24.4.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020624-2.HTMHallitus 29.04.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020624-1.HTMHallitus 29.04.2020 / SÄHKÖBUSSIEN LATAUSPALVELUJEN HANKINTASÄHKÖBUSSIEN LATAUSPALVELUJEN HANKINTAhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020624-3.HTMHallitus 29.04.2020 / KAUPUNKIRAIDELIIKENTEEN SOPEUTTAMINEN KORONAEPIDEMIAN VUOKSIKAUPUNKIRAIDELIIKENTEEN SOPEUTTAMINEN KORONAEPIDEMIAN VUOKSIhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020624-4.HTMHallitus 29.04.2020 / KIVISTÖN LINJASTOSUUNNITELMA 2022KIVISTÖN LINJASTOSUUNNITELMA 2022http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020624-5.HTMYhtymäkokous 24.04.2020 / VUODEN 2019 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLE 1.1.-31.12.2019VUODEN 2019 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLE 1.1.-31.12.2019http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020613-3.HTMYhtymäkokous 24.04.2020 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020613-2.HTMYhtymäkokous 24.04.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020613-1.HTMYhtymäkokous 24.04.2020 / KORON MAKSAMINEN PERUSPÄÄOMALLE JA KUNTAKOHTAISELLE YLIJÄÄMÄLLE VUODELTA 2019KORON MAKSAMINEN PERUSPÄÄOMALLE JA KUNTAKOHTAISELLE YLIJÄÄMÄLLE VUODELTA 2019http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020613-4.HTMYhtymäkokous 24.04.2020 / ERON MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENELLE JA UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA ERON MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENELLE JA UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020613-5.HTMYhtymäkokous 24.04.2020 / TALOUSARVIOLAINAN OTTOVALTUUTUS TOIMITUSJOHTAJALLE VUODELLE 2020 KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUDEN TURVAAMISEKSITALOUSARVIOLAINAN OTTOVALTUUTUS TOIMITUSJOHTAJALLE VUODELLE 2020 KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUDEN TURVAAMISEKSIhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020613-7.HTMYhtymäkokous 24.04.2020 / SIDONNAISUUSILMOITUKSETSIDONNAISUUSILMOITUKSEThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020613-6.HTMTarkastuslautakunta 20.04.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020623-1.HTMTarkastuslautakunta 20.04.2020 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄTARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020623-2.HTMTarkastuslautakunta 20.04.2020 / ARVIOINTIKERTOMUS 2019ARVIOINTIKERTOMUS 2019http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020623-3.HTM