DynastyDynasty - Kokousasiathttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMYhtymäkokous 24.04.2020 / SIDONNAISUUSILMOITUKSETSIDONNAISUUSILMOITUKSEThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020613-6.HTMYhtymäkokous 24.04.2020 / ERON MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENELLE JA UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA ERON MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENELLE JA UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020613-5.HTMYhtymäkokous 24.04.2020 / KORON MAKSAMINEN PERUSPÄÄOMALLE JA KUNTAKOHTAISELLE YLIJÄÄMÄLLE VUODELTA 2019KORON MAKSAMINEN PERUSPÄÄOMALLE JA KUNTAKOHTAISELLE YLIJÄÄMÄLLE VUODELTA 2019http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020613-4.HTMYhtymäkokous 24.04.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020613-1.HTMYhtymäkokous 24.04.2020 / VUODEN 2019 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLE 1.1.-31.12.2019VUODEN 2019 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLE 1.1.-31.12.2019http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020613-3.HTMYhtymäkokous 24.04.2020 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020613-2.HTMTarkastuslautakunta 01.04.2020 / SEURAAVA KOKOUSSEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020616-5.HTMTarkastuslautakunta 01.04.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020616-4.HTMTarkastuslautakunta 01.04.2020 / ARVIOINTIKERTOMUSARVIOINTIKERTOMUShttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020616-3.HTMTarkastuslautakunta 01.04.2020 / TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELYTILINPÄÄTÖKSEN ESITTELYhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020616-2.HTMTarkastuslautakunta 01.04.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020616-1.HTMHallitus 01.04.2020 / MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUSMUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020621-4.HTMHallitus 01.04.2020 / BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 51/2020 KESKEYTTÄMINENBUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 51/2020 KESKEYTTÄMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020621-3.HTMHallitus 01.04.2020 / TOIMIVALLAN SIIRTO TOIMITUSJOHTAJALLE KORONAVIRUSTILANTEESEEN LIITTYEN 30.6.2020 SAAKKATOIMIVALLAN SIIRTO TOIMITUSJOHTAJALLE KORONAVIRUSTILANTEESEEN LIITTYEN 30.6.2020 SAAKKAhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020621-2.HTMHallitus 01.04.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020621-1.HTMHallitus 24.03.2020 / LIIKENTEEN PALVELUTARJONNAN MUUTOKSIIN VARAUTUMINEN JA TOIMIVALLAN SIIRTO TOIMITUSJOHTAJALLE LIIKENTEEN PALVELUTARJONNAN MUUTOKSIIN VARAUTUMINEN JA TOIMIVALLAN SIIRTO TOIMITUSJOHTAJALLE http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020617-13.HTMHallitus 24.03.2020 / MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUSMUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020617-12.HTMHallitus 24.03.2020 / TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIATTIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020617-11.HTMHallitus 24.03.2020 / KUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSETKUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSEThttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020617-10.HTMHallitus 24.03.2020 / VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020617-2.HTMHallitus 24.03.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020617-1.HTMHallitus 24.03.2020 / KANSAINVÄLISEN BEST-KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET VUONNA 2019KANSAINVÄLISEN BEST-KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET VUONNA 2019http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020617-9.HTMHallitus 24.03.2020 / KEVÄTYHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 24.4.2020KEVÄTYHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 24.4.2020http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020617-8.HTMHallitus 24.03.2020 / METROJUNASARJOJEN KORJAUSOHJELMAN KOKONAISKUSTANNUKSEN KOROTUKSEN HYVÄKSYMINEN METROJUNASARJOJEN KORJAUSOHJELMAN KOKONAISKUSTANNUKSEN KOROTUKSEN HYVÄKSYMINEN http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020617-7.HTMHallitus 24.03.2020 / HSL-TIETOVARASTON KEHITYKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA VUOSILLE 2020-2024HSL-TIETOVARASTON KEHITYKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA VUOSILLE 2020-2024http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020617-6.HTMHallitus 24.03.2020 / HÄMEENLINNANVÄYLÄN JA VIHDINTIEN LINJASTOSUUNNITELMA 2022HÄMEENLINNANVÄYLÄN JA VIHDINTIEN LINJASTOSUUNNITELMA 2022http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020617-5.HTMHallitus 24.03.2020 / TULOSKORTIN TOTEUTUMA JA TULOSPALKKION MAKSAMINEN VUODELTA 2019 TULOSKORTIN TOTEUTUMA JA TULOSPALKKION MAKSAMINEN VUODELTA 2019 http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020617-4.HTMHallitus 24.03.2020 / KORON MAKSAMINEN PERUSPÄÄOMALLE JA KUNTAKOHTAISELLE YLIJÄÄMÄLLE VUODELTA 2019KORON MAKSAMINEN PERUSPÄÄOMALLE JA KUNTAKOHTAISELLE YLIJÄÄMÄLLE VUODELTA 2019http://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020617-3.HTMTarkastuslautakunta 04.03.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020615-1.HTMTarkastuslautakunta 04.03.2020 / TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUSTOIMITUSJOHTAJAN KATSAUShttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/2020615-2.HTM