DynastyDynasty - Viranhaltijapäätöksethttp://hsl01.oncloudos.com:80/kokous/VHT.HTMToimitusjohtaja / LIJ2014-JÄRJESTELMÄN MUUTOS: LIIKENTEEN SEURANTA JA HALLINTA -SOVELLUKSEN KEHITYSTYÖN HANKINTA TIETO FINLAND OY:LTÄLIJ2014-JÄRJESTELMÄN MUUTOS: LIIKENTEEN SEURANTA JA HALLINTA -SOVELLUKSEN KEHITYSTYÖN HANKINTA TIETO FINLAND OY:LTÄhttp://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030539.PDFJoukkoliikenne, osastonjohtaja / KONSULTTITYÖN 'RUNKOLINJOJEN 300 JA 400 TOIMENPIDEOHJELMA' TILAAMINEN (SUORAHANKINTA) KONSULTTITYÖN 'RUNKOLINJOJEN 300 JA 400 TOIMENPIDEOHJELMA' TILAAMINEN (SUORAHANKINTA) http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030540.PDFToimitusjohtaja / HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFI- JA MYYNTIOHJEEN 2020 MUUTOS (TARKENNUKSIA OHJEEN TEKSTEIHIN)HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFI- JA MYYNTIOHJEEN 2020 MUUTOS (TARKENNUKSIA OHJEEN TEKSTEIHIN)http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030537.PDFJoukkoliikenne, osastonjohtaja / KONSULTTITYÖN 'RUNKOLINJOJEN 520 JA 530 TOIMENPIDEOHJELMA' TILAAMINEN (SUORAHANKINTA) KONSULTTITYÖN 'RUNKOLINJOJEN 520 JA 530 TOIMENPIDEOHJELMA' TILAAMINEN (SUORAHANKINTA) http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030538.PDFToimitusjohtaja / PALVELUISSA JA MYYNNISSÄ SOVELLETTAVIEN EHTOJEN SEKÄ HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFI- JA MYYNTIOHJEEN 2020 MUUTOS (JATKUVAN SÄÄSTÖTILAUKSEN VELOITUSAJANKOHDAN MUUTOS)PALVELUISSA JA MYYNNISSÄ SOVELLETTAVIEN EHTOJEN SEKÄ HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFI- JA MYYNTIOHJEEN 2020 MUUTOS (JATKUVAN SÄÄSTÖTILAUKSEN VELOITUSAJANKOHDAN MUUTOS)http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030535.PDFTeknologiaratkaisut, osastonjohtaja / LIJ2014-JÄRJESTELMÄN MUUTOS: UUDEN HSL-KORTIN TILAUS HSL-KORTTIPALVELUSSALIJ2014-JÄRJESTELMÄN MUUTOS: UUDEN HSL-KORTIN TILAUS HSL-KORTTIPALVELUSSAhttp://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030536.PDFAsiakkuus ja myynti, osastonjohtaja / PALVELUMUOTOILUN KONSULTOINNIN TILAAMINEN SOLITA OY:LTÄ (PUITEJÄRJESTELYYN PERUSTUVA HANKINTA) PALVELUMUOTOILUN KONSULTOINNIN TILAAMINEN SOLITA OY:LTÄ (PUITEJÄRJESTELYYN PERUSTUVA HANKINTA) http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030533.PDFAsiakkuus ja myynti, osastonjohtaja / PALVELUMUOTOILUN KONSULTOINNIN TILAAMINEN HELLON OY:LTÄ (PUITEJÄRJESTELYYN PERUSTUVA HANKINTA) PALVELUMUOTOILUN KONSULTOINNIN TILAAMINEN HELLON OY:LTÄ (PUITEJÄRJESTELYYN PERUSTUVA HANKINTA) http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030534.PDFToimitusjohtaja / LINJAN 543 REITTIMUUTOS 10.8.2020 ALKAEN LINJAN 543 REITTIMUUTOS 10.8.2020 ALKAEN http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030531.HTMTeknologiaratkaisut, osastonjohtaja / KL-KUNTAHANKINTOJEN PALVELIMET, VERKON LAITTEET, TALLENNUS- JA VARMISTUSRATKAISUT 2017 - 2021 (KLK107) SOPIMUKSEEN LIITTYMINEN TUOTEALUEEN 2 OSALTAKL-KUNTAHANKINTOJEN PALVELIMET, VERKON LAITTEET, TALLENNUS- JA VARMISTUSRATKAISUT 2017 - 2021 (KLK107) SOPIMUKSEEN LIITTYMINEN TUOTEALUEEN 2 OSALTAhttp://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030532.PDFTeknologiaratkaisut, osastonjohtaja / KONSULTOINTIPALVELUIDEN HANKINTA TVV LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:LTÄ (HANKINTA YHTEISHANKINTAYKSIKÖLTÄ)KONSULTOINTIPALVELUIDEN HANKINTA TVV LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:LTÄ (HANKINTA YHTEISHANKINTAYKSIKÖLTÄ)http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030530.PDFLiikennejärjestelmä ja tutkimukset, osastonjohtaja / RAIDELIIKENTEEN NOUSIJAMÄÄRIEN KUUKAUSIRAPORTOINTI (SUORAHANKINTA)RAIDELIIKENTEEN NOUSIJAMÄÄRIEN KUUKAUSIRAPORTOINTI (SUORAHANKINTA)http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030528.PDFToimitusjohtaja / PÄÄTÖS (EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA) JORE 4.0:N KEHITYKSEN JA YLLÄPIDON NEUVOTTELUMENETTELYYN HYVÄKSYTYISTÄ EHDOKKAISTAPÄÄTÖS (EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA) JORE 4.0:N KEHITYKSEN JA YLLÄPIDON NEUVOTTELUMENETTELYYN HYVÄKSYTYISTÄ EHDOKKAISTAhttp://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030527.PDFHallinto- ja strategiapalvelut, osastonjohtaja / OPASTINSILLAN TOIMITILOJEN SIIVOUSPALVELUJEN HANKINTA TOMMI TEAM OY:LTÄ 1.6.2020-31.10.2020 VÄLISEKSI AJAKSIOPASTINSILLAN TOIMITILOJEN SIIVOUSPALVELUJEN HANKINTA TOMMI TEAM OY:LTÄ 1.6.2020-31.10.2020 VÄLISEKSI AJAKSIhttp://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030526.PDFJoukkoliikenne, osastonjohtaja / SHUTTLE BUS -LIIKENNE VÄLILLÄ AVIAPOLIS - LENTOASEMA (PIENHANKINTA)SHUTTLE BUS -LIIKENNE VÄLILLÄ AVIAPOLIS - LENTOASEMA (PIENHANKINTA)http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030525.PDFTeknologiaratkaisut, osastonjohtaja / LIJ2014-JÄRJESTELMÄN TESTAUKSEEN KÄYTETTÄVIEN TARKASTAJALAITTEIDEN HANKINTA TIETO FINLAND OY:LTÄ (LISÄHANKINTA) LIJ2014-JÄRJESTELMÄN TESTAUKSEEN KÄYTETTÄVIEN TARKASTAJALAITTEIDEN HANKINTA TIETO FINLAND OY:LTÄ (LISÄHANKINTA) http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030522.PDFToimitusjohtaja / HSL:N MAKSULIIKENTEEN HOITO JA PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDETHSL:N MAKSULIIKENTEEN HOITO JA PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDEThttp://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030520.PDFJoukkoliikenne, osastonjohtaja / DIGIRATA: RAHOITUSINSTRUMENTIN ETSINTÄ, NEUVOTTELU JA HAKEMUKSEN VALMISTELU (PIENHANKINTA)LIITTYVÄT PÄÄTÖKSETDIGIRATA: RAHOITUSINSTRUMENTIN ETSINTÄ, NEUVOTTELU JA HAKEMUKSEN VALMISTELU (PIENHANKINTA)LIITTYVÄT PÄÄTÖKSEThttp://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030517.PDFTeknologiaratkaisut, osastonjohtaja / ASIANTUNTIJA KONSULTOINTIA KPMG OY:LTÄ (PUITEJÄRJESTELYYN PERUSTUVA HANKINTA)ASIANTUNTIJA KONSULTOINTIA KPMG OY:LTÄ (PUITEJÄRJESTELYYN PERUSTUVA HANKINTA)http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030519.PDFToimitusjohtaja / LINJAN 965T PERUSTAMINEN 20.4.2020 ALKAEN LINJAN 965T PERUSTAMINEN 20.4.2020 ALKAEN http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030508.PDFToimitusjohtaja / RAIDELIIKENTEEN SUUNNITTELUTEHTÄVIÄ JA SELVITYKSIÄ KOSKEVIEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELY (PIENHANKINTA)RAIDELIIKENTEEN SUUNNITTELUTEHTÄVIÄ JA SELVITYKSIÄ KOSKEVIEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELY (PIENHANKINTA)http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030481.HTMTeknologiaratkaisut, osastonjohtaja / HÄIRIÖNHALLINNAN KOKONAISKOORDINOINNIN HANKINTA DIGIPALVELUILLE (PUITEJÄRJESTELYYN PERUSTUVA HANKINTA)HÄIRIÖNHALLINNAN KOKONAISKOORDINOINNIN HANKINTA DIGIPALVELUILLE (PUITEJÄRJESTELYYN PERUSTUVA HANKINTA)http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030489.PDFAsiakkuus ja myynti, osastonjohtaja / TILAPÄISEN VAPAALIPUN MYÖNTÄMINEN FILLARIOPPAALLETILAPÄISEN VAPAALIPUN MYÖNTÄMINEN FILLARIOPPAALLEhttp://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030477.PDFToimitusjohtaja / HYVITYKSET KAUSILIPPUASIAKKAILLE JA JATKUVAN SÄÄSTÖTILAUKSEN TILAAJILLE SEKÄ KAMPANJAN JÄRJESTÄMINEN SYKSYLLÄ KORONAVIRUSTILANTEEN VUOKSIHYVITYKSET KAUSILIPPUASIAKKAILLE JA JATKUVAN SÄÄSTÖTILAUKSEN TILAAJILLE SEKÄ KAMPANJAN JÄRJESTÄMINEN SYKSYLLÄ KORONAVIRUSTILANTEEN VUOKSIhttp://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030467.PDFToimitusjohtaja / LINJAN 413 REITTIMUUTOS 20.4.2020 ALKAENLINJAN 413 REITTIMUUTOS 20.4.2020 ALKAENhttp://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030464.HTMTeknologiaratkaisut, osastonjohtaja / MICROSOFT E5 SECURITY BUNDLE LISENSSIEN HANKINTA (PUITEJÄRJESTELYYN PERUSTUVA HANKINTA)MICROSOFT E5 SECURITY BUNDLE LISENSSIEN HANKINTA (PUITEJÄRJESTELYYN PERUSTUVA HANKINTA)http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030468.PDFTeknologiaratkaisut, osastonjohtaja / HANKINTAKONSULTOINTIA JORE-JÄRJESTELMÄN HANKINTAAN SILVERPLANET OY:LTÄ. (PUITEJÄRJESTELYYN PERUSTUVA HANKINTA)HANKINTAKONSULTOINTIA JORE-JÄRJESTELMÄN HANKINTAAN SILVERPLANET OY:LTÄ. (PUITEJÄRJESTELYYN PERUSTUVA HANKINTA)http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030473.PDFJoukkoliikenne, osastonjohtaja / LEASING-AUTON VUOKRAUS HSL JOUKKOLIIKENNEOSASTON KÄYTTÖÖN VUOSIKSI 2020 -2024 LEASING-AUTON VUOKRAUS HSL JOUKKOLIIKENNEOSASTON KÄYTTÖÖN VUOSIKSI 2020 -2024 http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030456.PDFHallinto- ja strategiapalvelut, osastonjohtaja / LIITTYMINEN AUTOJA JA NIIDEN PALVELUJA KOSKEVIIN HANSEL OY:N YHTEISHANKINTOIHIN VUOSILLE 2021-2022 JA MAHDOLLISILLE OPTIOVUOSILLELIITTYMINEN AUTOJA JA NIIDEN PALVELUJA KOSKEVIIN HANSEL OY:N YHTEISHANKINTOIHIN VUOSILLE 2021-2022 JA MAHDOLLISILLE OPTIOVUOSILLEhttp://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030458.PDFToimitusjohtaja / OSASTOJEN TULOSKORTTIEN HYVÄKSYMINEN JA TULOSPALKKION MAKSAMINEN HSL:N HENKILÖSTÖLLE VUODELTA 2019OSASTOJEN TULOSKORTTIEN HYVÄKSYMINEN JA TULOSPALKKION MAKSAMINEN HSL:N HENKILÖSTÖLLE VUODELTA 2019http://hsl01.oncloudos.com:80/vhp/202030449.HTM